Jan sahayog sansthan

Jan sahayog sansthan

Our Management Body

Ajit Kumar Soni

(President)

Himanshu Verma

(Treasurer )

Priyanka Gupta

(Secretary)

Jai Prakash Gupta

(Sub Secretary)